BodóKert: Tartalom / Tallózó / Tegyük helyére a dolgokat, Hóman Bálint, "a nácizmus kitalálója"
BodóKert
Ma 2021. szeptember 17, péntek,
Zsófia napja van.
Holnap Diána napja lesz.


Tegyük helyére a dolgokat, Hóman Bálint, "a nácizmus kitalálója"
Az Alfa hírek c hírportál 2015,12.13.-án megjelent cikke.
- 2015 december 13 vasárnap
szerző: Isti Szerzők listája
kategória: Tallózó
Hozzászólás: 2
Megtekintés: 98

MAGÁNVÉLEMÉNY!
Nagyon jó lenne már végre ha egy kisebbség kisebbségként viselkedne és nem akarná állandóan az akaratát ráerőltetni a többségi társadalomra S nem szégyen bocsánatot sem kérni a tévedésükért.Ez egy igen szép gesztus lenne..........
Hóman Bálint, "a nácizmus kitalálója"

Most, hogy új fejlemények vannak a székesfehérvári Hóman-szobor kapcsán, idézzük fel, hogy milyen rendkívül érdekfeszítően és tanulságosan zajlott le hétfő este Székesfehérváron az Eleven Emlékmű csoport Hóman-szobor elleni tüntetése. Egyoldalú tüntetésre készültek, de néhány helyi civil Hóman-szobor-támogató megjelenése miatt párbeszédre, szópárbajra kényszerültek, amit utóbb örömmel üdvözöltek.
Hóman Bálint 1932-től vett részt a kormányban, a magyarságért tett érdemeit hosszan lehetne sorolni. Ezek közül néhány:

Több könyvet is írt magyarságról, történelemről, nyelvészetről, magyarság eredetéről. A legkiválóbb magyar középkorismerők közé sorolják.
Magyar történet címmel Szekfű Gyulával együtt készítettek egy összefoglaló, hétkötetes munkát.
Jeles társaságok elnökletében aktívan részt vett: Magyar Numizmatikai Társaság, Magyar Néprajzi Társaság, Magyar Történelmi Társulat.
1932-től Klebelsberg utódjaként kisebb megszakításokkal 1942-ig vezeti a vallás- és közoktatásügyi tárcát.
Ugyanebben az időben Székesfehérváron országgyűlési képviselő volt, ekkor rengeteget tett a városért.
Minisztersége alatt rendezték meg a Szent István Emlékévet, aminek szervezésében aktívan részt vállalt.
Kollégiumokat támogatott a szegény sorsú gyermekek iskoláztatása érdekében. Rendkívül nagy figyelmet fordított a parasztgyermekek oktatására. A Horthy Miklós-díjjal támogatott évente 1000 nehéz sorsú, tehetséges gyermeket.
Ő rakta le a ma szokásos felosztású (8 általános, 4 gimnáziumi osztály) iskolarendszer alapjait.
Bár a németek mellett, a szovjetek ellen mindvégig kiállt, mindig elítélte a fajelméletet, sok zsidó származású ismerősét mentette meg a deportálásoktól.
1946-ban a Népbíróság koholt vádakkal életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélte. Szekfű Gyula és Kosáry Domonkos a per során pártját igyekeztek fogni. A váci fegyházban töltötte börtönéveit, ahol rendszeresen bántalmazták, míg végül sanyarú, méltatlan körülmények között, betegségtől és éhségtől meggyengülve a börtönben hunyt el 1951-ben.
Illyés Gyula mikor megtudta az indokolatlanul súlyos ítéletet, keserű szemrehányással kérdezte: "Hát így vagyunk keresztények? Egyáltalán keresztények vagyunk?"
2015. március 6-án a Fővárosi Törvényszék posztumusz felmentette a háborús bűntett vádja alól bűncselekmény hiányában.

A szocializmus teljességgel a Horthy-korszak ellen definiálta magát, így Horthy Miklóssal az élen sok akkori nagyérdemű politikust, így Hóman Bálintot is, háborús bűnösként tartottak számon. Tilos volt érdemeikről szót ejteni, és egyenesen elképzelhetetlen volt megemlékezni róluk, szobrot állítani nekik, példaképként a magyarság elé állítani őket. Nemrég, 2015 márciusában azonban rehabilitálták, azaz levették róla a sok éven át tudatmódosításként ráaggatott „háborús bűnös” címkét. Így már tisztábbá válhat a kép, Hóman Bálint megítélése.

Azonban ez a lassan folyó átállás nem mindenkinek ment (és megy) olyan könnyen. Néhány éve még óriási port kavart, ha valaki Horthy tiszteletét kívánta népszerűsíteni, aprócska, ám mégis lényegre törő csúsztatásokkal hamar megkapta a lemoshatatlan és különválaszthatatlan „horthista-fasiszta-náci” összjelzőt. Ma már finomodott a kép, már nem ritka, hogy állami kitüntetésben is részesül, aki a támadásokat bátran vállalva az igazságért, például Horthy-szobor-állítással, élenjár az oly sokáig méltatlanul eltagadott érdemű államférfiaink rehabilitálásában. Ezúttal ugyanígy a Fehérváron készülő Hóman Bálint-szobor-avatás kapcsán Hómanra akarják visszahúzni az idén lerántott szocialista „háborús bűnös” vizeslepedőt. (Itt jegyezzük meg, hogy több Horthy-korszakbeli, korábban „háborús bűnös”-ként megtagadott miniszternek áll már szobra országunkban, úgymint Teleki Pálnak, Bethlen Istvánnak.)

Az Eleven Emlékmű csoport tagjai egy Budapestről, a Hősök teréről indított ingyenes autóbuszjárattal érkeztek december 7-én este a szobor leendő helyszínére – ahogy az egyik felszólaló a beszélgetés folyamán említette (eltekintve a néhány helyi tagtól, támogatótól) – mintegy „tüntetés-exportként”.


A rendezvényen hamar kiderült, a szobor ellen tüntetők egy magyarországi kisebbséghez sorolják magukat, az egyik idős úr ugyanis egy sárga csillagot is kitűzött mellére a békés demonstráció alkalmából, és amikor a szoborállítást támogatók csoportja az adventi szeretetteljes üdvözlés érdekében karácsonyi mézeskaláccsal kínálgatta a tüntetőket, az illedelmes „Köszönöm!”-ön kívül az agresszív, szinte már térítő jellegű „Karácsony?! Hanuka van, édes öcsém!” válasszal fogadták, valamint egy idős hölgy felháborodva, szinte már kikérte magának: „Dehogy kérek! Mi nem mézeskalácsot sütünk otthon, hanem Hanuka-pogácsát!”

A párbeszédekkel tarkított demonstráció után egy példaértékűen fegyelmezett keretek (bár sajnos ezt nem tartották a végéig) között lezajló közös beszélgetésben, határozottan konstruktív hangvételű és kimenetelű (lásd később) vitában vett részt mind a szobrot támogató, mind az azt támadó fél.

A beszélgetés során a tüntetők lényegében kisarkítva csupán saját kisebbségük szemszögét hangsúlyozták, és hamar odáig fajult a vád, hogy Fehérvár ezzel a szoborral egy antiszemita fellegvárat, már-már egy Negyedik Birodalmat épít.


A szobrot támogató, a beszélgetésen megjelent helyi lakosok ezzel szemben hangsúlyozták Hómannak a magyarságért, a magyar oktatásért ilyen viharos időkben is rengeteget tett erőfeszítéseit, melyet a tüntetők is elismertek, és kifejtették, ezeket és a magyar történelmet jobban tiszteletben kellene tartaniuk a demonstrálóknak. A kisebbségi szempontok túlhangsúlyozására rámutatva az egyik Hómant tisztelő felszólaló felhívta a figyelmet arra, hogy az Aranybulla és Szent László törvényei is tartalmaznak egyes kisebbségekre vonatkozó passzusokat, és felvetette: akkor tehát ezeket is meg kellene tagadnia Magyarországnak, és a magyar történelem sötét foltjaként kellene róla beszélnünk? És azt javasolta, inkább a kor politikai viszonyainak megfelelően ítéljük meg a történelmet.

A beszélgetés során egyértelműen érezhető volt egyfajta rejtett különállás a tüntetők részéről, bár ezt kimondottan nem vállalták, nyíltan ugyanis magyarnak vallották magukat, de több felszólaló határozottan érezhetően szétválasztotta a magyarságot a zsidóságtól, magát zsidónak vallva, így kivágva magát a magyar társadalom egészéből. Ezt a rejtett önkirekesztést a szobrot támogatók számlájára akarták írni, szájába akarták adni. Ezt a faji alapú megközelítést a Hóman-tisztelők szigorúan elutasították hozzászólásaikban, és több megértést kértek az akkori kor viszonyainak tekintetében. Felhívták a figyelmet arra, nem Hóman szentként való tiszteletéről van szó, csupán egy szoborról, ami példát mutat a magyarságért a nehéz időkben is töredelmesen, fáradhatatlanul dolgozó embereknek. Arról nem is beszélve, hogy Hómant a szovjetek által irányított Népbíróság koholt vádak alapján elítélte, meghurcolta, kiéheztette a börtönben, ahol borzasztóan méltatlan körülmények között halt meg. Már e „mártírhalála” miatt is megérdemel egyetlen szobrot Fehérvár egy utcájában.


Az egyik felszólaló jelezte, az egész beszélgetés során érezhető volt egyfajta bűntudatkeltés a tüntetők hozzászólásaiban, melyben saját családi tragédiáikat, és az ezekkel keltett bűntudatot próbálják ürügyként politikai célokra felhasználni, ahogy a fiatalember fogalmazott: saját nagyszüleik tragédiáival „ízléstelenül” visszaélnek. Egy középkorú hölgy mély megértésének kifejezése után hozzátette: szerinte nem a 70 évvel ezelőtti, régi tragédiákban való folyamatos „dagonyázás” lenne a célravezető és jövőbe mutató, hanem a tragédia feldolgozása, a továbblépés. Erre a tüntetők részéről a bocsánatkérés követelése volt a válasz, de sajnos tárgyi tévedésben lévén (ugyanis, hogy csak egyet említsünk, legutóbb Kőrösi Csaba, a magyar ENSZ-nagykövet kért bocsánatot ezügyben 2014-ben New Yorkban), a vita megbicsaklott, és visszatért eredeti medrébe.

Az Eleven Emlékmű szervezet alapítója később pontosított a beszélgetés témáját illetően, mégpedig hogy nem is szobrokról akarnak itt beszélni (magyarán elálltak a tüntetés eredeti szándékától), szerinte sokkal inkább a családunk történeteit, tragikumokat, borzalmakat kellene megosztanunk itt egymással. És arra bátorított, mi is beszéljünk saját családunk tragédiáiról. Erre az egyik hozzászóló egy Mindszenty-idézettel válaszolt: „Előadtam mindent, csak azt nem részleteztem, amit a jóízlés, meg a férfiúi és papi önérzet tilt.”, és hozzátette, nem a megbotránkoztatással kellene élniük, hanem az agressziót elhagyva valóban a csendes emlékezés vizére evezni, és empátiát gyakorolni a magyar történelem és annak nagyjait tisztelő magyar emberek iránt.


A beszélgetést irányító moderátor a korábban lefektetett kereteket a rendezvény vége felé kettős mércével igyekezett felrúgni, végül mégis a szó megadására kényszerült, egyrészt Rényi felszólítására, másrészt azért, hogy a Hómant védőkhöz intézett kérdések költőien megválaszolatlanok ne maradjanak a párbeszéd végére.

Rényi András, a csoport alapítója kifejtette, nem szimbólumokban kellene gondolkozni, egyáltalán nem kellene szobrokat állítani, hanem beszélgetni kellene egymással és megemlékezni. Erre a szobrot támogatók közül egy fiatal férfi kérdéssel felelt: „Akkor a Holokausztnak emléket állító szobrokat sem kellene állítani?”, amire már bennragadt a szó Rényiben.

Bár több szoborellenes hozzászóló hangsúlyozta, nem politikai rendezvényről van szó, a csendes, (burkoltan agresszív) demonstráción és a beszélgetésen részt vett Vágó István, a DK média munkacsoportjának vezetője, Márton Roland az MSZP székesfehérvári önkormányzati képviselője, az MSZP országos alelnöke, Ráczné Földi Judit, a DK önkormányzati képviselője, Mihályi Mónika, az MSZP városi szervezetének elnökségi tagja és Buth Sándor, az Együtt székesfehérvári önkormányzati képviselője.

A kerekasztal-beszélgetés konstruktív kimenetellel zárult. A két fél megegyezett, a párbeszédet folytatni fogják, és legkésőbb a szoboravatáson találkoznak.

Hozzászólás
Tegyük helyére a dolgokat, Hóman Bálint, "a nácizmus kitalálója" nagyapó dec 24 : 19:14 Válasz erre
Hozzászólás: 64

Regisztrált: febr 28 : 07:46
Bizony!
Helyre kellene tenni a dolgokat...
A magas polcról alább tenni a nem oda való dolgokat, és letörölni a port, minden szennyet a tiszta, értékes dolgainkról!
A hangos kisebbségnek pedig emlékeznie kellene Ady veretes soraira : " ... jó lesz egy kis hódolás, és csend..."

Kedves Isti!
Köszönöm az írásodat!

BML

BML

Tegyük helyére a dolgokat, Hóman Bálint, "a nácizmus kitalálója" Isti dec 26 : 10:40 Válasz erre
Hozzászólás: 1766

Regisztrált: júl 17 : 07:58
Én köszönöm hogy olvastad az írást!! ill. a cikket !
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezned. Jelentkezz be, vagy kattints ide a regisztrációhoz
Üdvözlet
Felhasználónév:

Jelszó:


Adatok megjegyzése

[ ]
[ ]

Online
Vendégek: 1
Tagok: 0

Tagok: 62
legújabb: ZsóFia

Chatbox
Üzenetek írásához regisztrált tagnak kell lenned - jelentkezz be, vagy regisztráljIsti
aug 05 : 09:46
Egy verset tettem fel és a gép többszörösen másolta(( törölni meg nem tudom,(((( vagy be tudok jönni az oldalra, vagy nem(((

Kulcsar Eva
aug 03 : 19:44
Remélem, be tudtok jelentkezni, bár kissé szokatlan jelenség fogad. Ha gondok lesznek, akkor a főadminisztrátor segítségét kérjük.

Kulcsar Eva
aug 03 : 19:43
Remélem, be tudtok jelentkezni, bár kissé szokatlan jelenség fogad. Ha gondok lesznek, akkor a főadminisztrátor segítségét kérjük.

Kulcsar Eva
jún 23 : 09:36

Isti
jún 22 : 17:24
Köszönjük a lehetőséget Jánosnak, hogy mi is kb 10 éve itt írhatunk, alkothatunk! az Ő kertjében! Isti

Kulcsar Eva
jún 12 : 10:16
A "BodóKert" létrehozásának időpontja: 2009 jún 09 volt. Immár, TIZENKÉT ÉVE! Tisztelet, köszönet és szeretettel teli emlékezet BODÓ JÁNOS-nak érte.

Isti
jan 06 : 19:52
Örömmel látlak kedves Évike

Kulcsar Eva
jan 06 : 16:27
"Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek között pedig legnagyobb a szeretet. " (Pál Korinthusbeliekhez írt I. level e 13. rész)


Isti
dec 30 : 20:03
Egy nyugodtabb kiegyensúlyozottabb új évet kívánok MINDENKINEK Isti:)

Isti
dec 24 : 09:28
Áldott ünnepet kívánok társaimnak és a kedves Olvasóknak Isti:)

nagyapó
szept 01 : 18:59
"asszem, úgy tudjuk őrizni emlékét, ha írunk sokat még Ide, tartozunk neki ezzel!"

Igen! Írni, írni, és írni!:!

Kulcsar Eva
szept 01 : 13:23
Igazak a szavaid, timetour.

timetour
aug 31 : 22:37
asszem, úgy tudjuk őrizni emlékét, ha írunk sokat még Ide, tartozunk neki ezzel!

timetour
aug 31 : 22:12
sajnálom, rég jártam erre.
de emlékét őrizzék a kertlakók, szeretném!

Isti
máj 21 : 10:55
Drága János! Köszönünk mindent,Azt is hogy itt lehettünk eme csodás kertben ,ahol gond nélkül alkothattunk, é s álmodhattuk az álmainkat ! Te fogtad össze ezt a kis de értékes kis közösséget! Álmod szép álmokat Isten kebelén!

Kulcsar Eva
máj 20 : 17:30
Tisztelettel közlöm a kedves BodóKerti tagokkal, hogy Bodó János, a web oldal megálmodója és hűséges résztvevője 2020. február 21-én elhunyt. Őrizzük meg az emlékét hozzá illő diszkrécióval, és nagy-nagy szeretettel!

Isti
ápr 10 : 08:22
Csendes, DE szép húsvéti készülődést kívánok kedves társak és kedves olvasóink!
Isti

Isti
márc 08 : 15:34
Fájdalommal telt szívvel olvasom soraidat! kedves nagyapó !Istenben reménykedve kívánok neked mielőbbi felépülést! Isti

nagyapó
márc 07 : 22:44
Rég jártam itt, és máshol - igaz barátok között - is régen.
Nagy utat jártam...
Belgyógyászattó l - urológián át - onkológiáig.
Nagy és nehéz út.:)

Kulcsar Eva
jan 04 : 16:54
Szeretetben gazdag boldog új évet kívánok minden kedves Kerti Tagnak.

Isti
jan 01 : 14:16
Köszönjük kedves Szabolcs! és viszont kívánjuk! Isti

bigeszab
jan 01 : 09:29
BOLDOG ÚJÉVET, kedves kertlakók!!heart

Isti
dec 27 : 10:53
Kedves János! Nagyon boldog névnapot kívánok a társaim nevében is!

Isti
dec 25 : 10:29
Kedves kert-társak és kedves olvasóink! Áldott ünnepet kívánok és egy új és békés évet sok szeretettel Isti

Isti
jún 10 : 12:03
Nagyon köszönjük drága Évike!
S köszönjük szeretetteljes munkáját mifelénk! Miértünk!
Áldott ünnepet mindenkinek!


Oldal létrehozási idő: 0.3011 másodperc, 0.2443 lekérdezési idő. Adatbázis lekérdezés: 47. Memória használat: 991,448b