BodóKert: Tartalom / Próza / Gomolygás II
BodóKert
Ma 2020. február 21, péntek,
Eleonóra napja van.
Holnap Gerzson napja lesz.


Gomolygás II
- próbaadás -
- 2018 szeptember 30 vasárnap
szerző: bigeszab Szerzők listája
kategória: Könyvtár > Próza
Hozzászólás: 4
Megtekintés: 57Megszívtam a pipát, valami bugyborékoló hangot adott ki, és illatos füst töltötte meg a számat.

4
Lassan teltek a napok amint hazafelé tartottunk a hordától, a kán szálláshelyéről. Több népes szálláshelyet is érintettünk útunk során, de ilyen hatalmas hordát sehol máshol nem találtunk. A nagy folyó partján sátrak, jurták állottak ameddig a szem ellát. Középen a kán jurtái, körötte körben a többi. A körökön idegen nem juthatott át, de Baján szavára mindig tovább engedtek. Nem tudom, mit mondhatott, de tisztelettel engedtek tovább menni.
- Mi az úrnőnk titka? .- kérdeztem Somon-bagsit, de nem kaptam választ. Pedig nem lehet kicsinység, mert a katonák uralkodót illető módon tisztelték, és hatún néven szólították.
A belső körbe a kíséretünket nem engedték tovább, csak Baján, a herceg, Simon-bagsi és én léphettünk be. A kán hamarosan fogadott. Egy hetet töltöttünk nála, s ezalatt Baján a kán feleségének vendége volt, mi hárman pedig a körön belül kaptunk külön sátrat. Minden nap a kán jurtájában ettünk együtt vele és néhány főemberével. Miután a szolgák kivitték az étkezés maradékát, a tálakt, s egyebet, kezdődött a beszélgetés. A kán kérdezett és Baján válaszolt. Nem kellett tolmács.
A kán néha húgom (min egcs) néven szólította. Nem értettem, miért.
Hadra készült az ordo, s az indulást nagy tanácskozások előzték meg, de közben jutott idő velünk is tárgyalni. A kánt nagyon érdekelte, mi van a Kárpátok ívén innen és túl. Kikérdezte részletesen, hogy miképpen történt az országból való kijövetelünk, miképpen segítettek a székelyek, szászok, blakkok, s az erdélyi vajda, hogyan vettük birtokba Fogaras-földet. Sokat kérdezett a királyról is.
- Bátor harcos volt! – jelentette ki. – Olyan, mint a farkaskölyök, amelyik védi a vackát. De az ellenfelei gyáva hiénák. Nem bírtak vele, s orvul megölték. Ez a mostani egy saluki - simulékony, szelíd, de nem harcos. Ha meg akarnak maradni, farkasok kellenek nem kutyák!
Két írnok jegyezte minden szavát. Gyorsan formálták a betűket, szavakat, ne szálljon el nyomtalanul, mi itt elhangzik. Meg is dicsérte Baján az ügyeségüket, de a kán csak intett, hogy ez a dolguk.
Az itt töltött utolsó nap a herceget maga mellé ültette, a bal oldalához, a farkasbőrre, ahol mindig a kán fiának e helye volt, s most üresen állt. Nagy megtiszteltetés volt ez a mongolok szemében. Azt jelentette, hogy fiává fogadta. Barátsága, s atyai jóindulata jeléül egy oklevelet adott át Kemény Vasnak, melyben rábízza Kunország egy jelentős részét, és felhatalmazza, hogy saját udvart tartson. Baján törzsfői hatalmát is megerősítetté, mely addig tart, ameddig a fia férfikorba nem ért.
Másnap reggel korán indultunk, még napkelte előtt. Nagy meglepetésünkre egy lovas jött hozzánk, s mondta, hogy ő Hulan nojon és a kán parancsára három századdal a kisérőnk lesz az úton. Mellette állott egy különös öltözékű férfi.
- Ujgur szolga vagyok. Írnok – szólott. – Ajándék a kántól.
Ha behunyom a szememet, ma is látom a nagy jurtát, a falait boritó díszes szőnyegeket, a kumiszos tömlőt, a felaggatott fegyvereket, a kerevetet, amin a kán terpeszkedett. Kérdeztem a bagsit, hogy azon a keskeny ajtón, ami a sátor bejárata, hogyan hozták be a nagy ládákat, amiben a dolgaikat tartották, a kerevetet, s más bútorokat. Somon-bagsi csak kacagott.
- Ezek voltak előbb, és a jurta csak utána jött! – Látva, hogy nem értem folytatta -. Mindent leraktak egy kupacba, és utána szerelték össze a rácsos falakat, s erre terítettek a borítót nemezből.
- Mi nem így csináljuk.
- Nem, mert nincsenek olyan nagy tárgyaink. Mi szegényebbek vagyunk…
Végig tekintek, mielőtt ellovagolnánk a hatalmas táboron. Ez az orda, ahonnan birtokba vették a félvilágot. Sokáig látom a kán díszes jurtáját, messze kimagaslik a többi közül. Innen irányítja a hatalmas birodalmat, melynek nem tudtak ellenállni a népek, se keleten, se nyugaton. Csak a Kárpátok vonulatánál nem voltak képesek tovább menni. Ha betörtek is, ki kergették őket. A farkaskölykök, mert védték a vackukat, az otthonukat.
Gomolyognak a gondolataim, az emlékeim, mielőtt legyőz az egész napos lovaglás fáradalma.

5
Ahogy növekedett a herceg - most már vajda is - testi erőben és hatalomban, úgy távolodott el tanitójától és gyerekkori társától, apródjától. Újabban pápista papokkal vette körül magát, s a kedvüket kereste. Palotát építtetett kőből, s bele költözött. Már nem akart sátorban lakni. Nem csak lakóházat, palotát rakatott kőből, hanem templomot is, ahova imádkozni jártak a megkeresztelkedett alattvalók. Engem is megkereszteltek a többi alattvalóval együtt. Írást is adtak róla a papok. Azt írtak benne, hogy a keresztségben a József nevet kaptam, s még azt is, hogy Jósból fia lennék. Micsoda szamárság! Jos-bola a nevem, akkor kaptam, amikor Kemény Vas mellé kerültem apródnak. Apródnak, társnak, nem szolgának.
Nem tudom, ki az apám, anyám emléke is elveszett. Őket is takarják azok a ködök. A ködök, melyek mindig akkor jönnek elő, mikor régi emberekre próbálok emlékezni.
A jelen dolgaink világosan itt vannak előttem. A sátrom ajtajából látom a folyó partján épült házakat, a föléjük emelkedő templomtornyot. Messze földről hozatott mestereket, hogy felépítsék. Még a házakat is idegen mesterek építették. Nem csoda, hiszen eddigelé az itteni népek, kunok, blakok, oláhok, hegyi juhpásztorok nem építettek maguknak kőházakat, sárból-ágakból készítettek lakóhelyet, ha a sátrat, jurtát el kellett hagyniuk. Idővel el is feledték, miként kell felállitani a jurtát, pedig azelőtt az ide-oda vándorlások alatt szinte naponta meg kellett tenni. Mi Somon-bagsival még nem felejtettük el. Hívtak, lakjunk a palotában, de inkább itt telepedtünk le a város mellett. Vagyunk még néhányan, akik a régi rendet tartjuk, de alig két tucat sátor vesz körül. Bejáratuk az ősi szokás szerint déli irányba néz. A város is arrafelé fekszik. Hiába vagyunk mind megkeresztelve, ez a néhány jurta a sámánt, Somon-bagsit tarja vezetőjének. Igaz, nem mondják sámánnak, hanem mostani tisztje szerint, amit a herceg mellett töltött be, tanítót mondanak. Ez a szó a papokat sem zavarja, akiknek napról napra nagyobb a szavuk. Mikor a herceg mellé parancsoltak, legyek védelmező társa, úgy mondták, hogy ameddig élek. Most mégis elbocsátottak. A fejedelem életét most a testőrei védik. Somon-bagsi tanítására sincs már szüksége. Ott vannak papok.
Nem, nem haragszom, csak keserű a szívem. Belenyugszom a Végtelen Ég akaratába!

6

Kinyitottam a szemem, óvatosan szétnéztem, de annyira hasogatott a fejem, hogy alig láttam valamit is. Ismeretlen helyen találtam magam, körülöttem heverésző, álomba merült emberek. Kellemetlen, fullasztó szag terjengett. Lassan fölültem, s idejött egy szolga, hozott egy furcsa alakú pipát, és intett, hogy szívjam meg. Jelekkel tudtomra adta, hogy jót tesz a fejfájás ellen. Megszívtam a pipát, valami bugyborékoló hangot adott ki, és illatos füst töltötte meg a számat. Igaza volt, mert azonnal könnyebbnek éreztem magam, fejfájásom elmúlt, s úgy éreztem, lebegek a föld felett, mintha a mennyezet alatt úsznék ide-oda.
Később már ott szálltam a város felett, de magamat is, magunkat is láttam.
Látom a kaput őrző katonákat, ahogy minden belépőt alaposan megnéztek, még a hintókba is bekukkantottak. Egy-egy gyanús alakot ki emeletek tömegből és a kapitány elé lökdösték. Csoportunkat gond nélkül átengedték. A városban olyan tömeg nyüzsgött, amilyent el sem lehet képzelni.
A deáknak most hasznát vettük, jól jött, hogy annyi ország és népek között feltalálta magát. Itt, Konstantinápoly városában is szót értett a katonákkal is és az utcai árusokkal is. Ők mutatták meg, hol találunk olcsó szállást. Szállást a lovainknak és magunknak. Zárc, a szolga maradt vigyázni a málhára és az állatokra, mi pedig indultunk felkeresni a baszileuszt, Mikhael császárt. Nem jutottunk a azonban közelébe sem. A kapuőrök kinevettek, mikor mondtuk, hogy a császár testvérétől hoztunk üzenetet, levelet. Dénes deák hiába magyarázott, tartott beszédet, elkergettek a palota közeléből. Kicsit arrább léptünk és újra kezdtük kérni, engedjenek be, legalább valakivel beszélhessünk. Egy szekretáriusszal, vagy írnokkal bár. Egyik őr aztán mondta, adjuk oda neki és egy kis ajándékért beviszi a levelet.
- Nem adhatjuk oda! – mondta Somon-bagsi. – Hátha csak el akarja csalni tőlünk.
- Igazad vagyon, tanitó! – válaszolt a deák. – Majd én másolatokat készítek a levélről, s akkor nem kell az eredetit kiadni a kezünkből.
Ebben megnyugodva, de mégis lógó orral visszamentünk a szállásunkra. Zárc, a szolga látva mennyire bánt, hogy nem jutottunk a baszileusz színé elé, szólott a fogadósnak, ajánljon valamilyen búfelejtő szórakozást nekünk. A gazda az ivóba terelt bennünket, ahol édeskedvű, bódító itallal kínált. Jókedvünk lett tőle. Egy szolgagyerek mindegyre újra töltötte a kupákat. Kábulatunkban csak azt láttuk, hogy lapos kerevetek várnak ránk, és a hirtelen ránk törő fáradság miatt le is heveredtünk. Lenge fátylokba öltöztetett lányok vízipipát hordtak körbe.
- Jos-bola – hallom, valaki szólít -, Jos-bola! Ébredj, uram!
Nyitom a szemem.
Szalmán fekszem, és Zárc vizes kendővel borogatja a homlokom. A lovaink itt szuszogtak mellettem.
- A többiek merre vannak?
- Dénes deák a szálláson betűket fest, és Somon-bagsi az udvar közepén szemeit az égre szegezve próbálja kifürkészni a Végtelen Ég szándékát.Hozzászólás
Gomolygás II Isti okt 03 : 10:13 Válasz erre
Hozzászólás: 1617

Regisztrált: júl 17 : 07:58
Nagyon plasztikusan szépen írsz! Látom magam előtt képekben a leírt szöveget!


Gomolygás II bigeszab okt 03 : 18:39 Válasz erre
Hozzászólás: 1492

Regisztrált: júl 25 : 09:13
Köszönöm a véleményedet!

bigeszab

Gomolygás II Kulcsar Eva okt 08 : 12:55 Válasz erre
Hozzászólás: 3723


Mint amikor gyerekkorunkban egy sikeres, szélesvásznú kalandfilm bevezető kockái tárultak elénk, úgy nyílik és tágul a figyelem az elénk tárt részekbe merülve.
Azzal a biztos tudattal, hogy nagyívű és élvezetes cselekménynek leszünk tanúi a folytatásban.
Kedves Szabolcs, köszönjük ezeket az ígéretesen figyelemfelkeltő szakaszokat!


Kulcsár ÉvaGomolygás II bigeszab okt 08 : 20:31 Válasz erre
Hozzászólás: 1492

Regisztrált: júl 25 : 09:13
Örülök az érdeklődő szavaidnak. Egy készülő mozaik-regény elemeiből hoztam kóstolót.

bigeszabHozzászólás küldéséhez be kell jelentkezned. Jelentkezz be, vagy kattints ide a regisztrációhoz
Üdvözlet
Felhasználónév:

Jelszó:


Adatok megjegyzése

[ ]
[ ]

Online
Vendégek: 1
Tagok: 0

Tagok: 62
legújabb: ZsóFia

Chatbox
Üzenetek írásához regisztrált tagnak kell lenned - jelentkezz be, vagy regisztráljKulcsar Eva
jan 04 : 16:54
Szeretetben gazdag boldog új évet kívánok minden kedves Kerti Tagnak.

Isti
jan 01 : 14:16
Köszönjük kedves Szabolcs! és viszont kívánjuk! Isti

bigeszab
jan 01 : 09:29
BOLDOG ÚJÉVET, kedves kertlakók!!heart

Isti
dec 27 : 10:53
Kedves János! Nagyon boldog névnapot kívánok a társaim nevében is!

Isti
dec 25 : 10:29
Kedves kert-társak és kedves olvasóink! Áldott ünnepet kívánok és egy új és békés évet sok szeretettel Isti

Isti
jún 10 : 12:03
Nagyon köszönjük drága Évike!
S köszönjük szeretetteljes munkáját mifelénk! Miértünk!
Áldott ünnepet mindenkinek!

Kulcsar Eva
jún 09 : 13:44
Áldott Pünkösdöt kívánok , Kedves BodóKert-i tagjainknak, a ma TÍZ ÉVE megszületett irodalmi portálunkon!

Isti
máj 17 : 09:21
Megtisztelve érzem magamat hogy ehhez a kitartó és kedves csapathoz tartozhatom! Köszönjük az értesítést kedves Évike!

Kulcsar Eva
máj 16 : 08:25
Kedves BodóKerti Tagok! Megfogyva bár, és ki-ki a saját terheit cipelve vagyunk itt még néhányan. Most ezt a kis maroknyi csapatot egy közelgő évfordulóra hívom: 2019. június kilencedikén LESZ TÍZ ÉVES ! ez a kedves kis virtuális hely , ahol sok szépet megtapasztalhattunk !

Isti
ápr 19 : 14:42
Áldott ünnepet kívánok a kert lakóinak és a kedves olvasóinknak Isti

Isti
jan 28 : 18:57
Einsten hagyatékában találták meg Bolyai relativitáselméletét!

klikk

Ha így nem olvasható kiollózom magát a szöveget!!!!


Isti
jan 04 : 11:34
Szeretettel köszöntök MINDENKIT az 2019.-.es évben! Isti

Isti
dec 28 : 08:20
Boldog névnapot kedves János !

Isti
dec 22 : 15:16
Kedves Nagyapó!
Köszönjük a figyelmességedet! Neked, a kertlakóknak és minden kedves olvasónknak Áldott karácsonyt kívánok Isti

nagyapó
dec 20 : 19:29
Istentől megáldott, békés, boldog Karácsonyt kívánok minden "kertbarátnak"!

Kulcsar Eva
júl 11 : 07:09

Akkor hát hajrá! Előre a további szépségek alkotása felé!
Mindenkinek örömteli alkotómunkát kívánok!

Isti
júl 09 : 18:41
S MI köszönjük meg Évike áldásos munkáját,ami minket is
érdemben segített! eme igen hosszú időn át!

Kulcsar Eva
júl 06 : 14:54
Köszönöm szépen.

timetour
júl 04 : 17:28
a te érdemed is, Éva!

Kulcsar Eva
jún 10 : 11:44
Kilenc éves a BodóKert!
Minden kitartó Tagunknak szívbéli köszönet!

Isti
máj 05 : 11:37
Nagy szeretettel köszöntjük az édesanyákat, nagymamákat s reményeim szerint a dédiket is.-))) a kert nevében !

Kulcsar Eva
ápr 30 : 07:09
Köszönjük az üdvözletet,
értékeljük a jöttödet.

Isti
ápr 21 : 19:34
Örülök hogy jelentkeztél kedves Tyme!

timetour
ápr 18 : 21:57
üdvözlettel a Kertlakóknak!

Isti
ápr 01 : 12:55
Áldott ünnepeket a kert lakóinak és a kedves olvasóknak!


Oldal létrehozási idő: 1.7359 másodperc, 1.6557 lekérdezési idő. Adatbázis lekérdezés: 77. Memória használat: 984,432b