BodóKert: Tartalom / Idegen tollakkal... / Egy mese két köntösben
BodóKert
Ma 2021. szeptember 29, szerda,
Mihály napja van.
Holnap Jeromos napja lesz.


Egy mese két köntösben
- 2021 április 20 kedd
szerző: bigeszab Szerzők listája
kategória: Idegen tollakkal...
Hozzászólás: 2
Megtekintés: 30Nemrégiben a kezembe került egy mese gyűjtemény, melyek Italo Calvino , által gyűjtött és feldolgozott meséket tartalmazott. Meglepődve tapasztaltam, mennyi a hasonlóság a mi népmeséinkkel. Egyes elemek szinte pontos másai egymásnak. Álljon itt példaképpen egy mese Ráduly János Kisküküllő menti gyűjtéséből.I. Pücsök Mátyás

Ez a Pücsök Mátyás, akiről ez a mese szól, nagy tolvaj volt. Úgy tanulta volt a tolvajságot, hogy még magát is meglopta. Eldugta a bicskáját egy bokorba, s alkonyatkor keresni kezdte, addig kerülgette a bokrot, hogy észrevétlenül visszalopta. A kabátját úgy kilopta a házból, hogy senki sem vette észre. Most még a lovat is ki tudta volna lopni a pajtából.
Akkor történt éppen, hogy a király felesége elvesztette a gyűrűjét. A gyűrűt igazából a szobaleány s a szakácsné dugta el a ganérakásba. Haj, búsult a királyné, mert nagyon sajnálta a gyűrűjit, s a király ki is hirdette, hogy aki megkapja, azt erősen megajándékozza, s még a leányát is neki adja feleségül. Kapott rajta Mátyás, gondolta, hogy ha ő olyan nagy tolvaj, akkor bizonyosan a másikat is, vagyis a gyűrűt is megkapja.
El is ment a királyhoz, s ott jelentkezett, hogy ő megkeresi a királyné gyűrűit. A király örvendett, s betették egy szobába, ahol Mátyás le is feküdt az ágyba. Igaz, csípték a bolhák, s egyet hirtelen meg is fogott éppen akkor, mikor a szakácsné hozta bé az ételt, s mondta is: Jakab Rozália meséi.
— Hál' istennek egy megvan.
Délkor a szobaleány vitte a délebédet, s akkor éppen a második bolhát fogta meg, mondva:
— Most már kettő megvan.
Megijedtek a tolvaj asszonyok, mert azt hitték, hogy Mátyás rájok mondja, s a konyhában összedugták a fejüköt, s elhatározták, hogy kivallják, hogy ők lopták el, csak ne árulja el őköt.
A bak pulyka éppen ott rúgott a ganéban, s lenyelte a gyűrűt. No, jő a király, s kérdi a szegényembertől:
— Hát megvan-é a gyűrű, hé?”
— Meg, felséges királyom — feleli Mátyás —, vágassa le a bak pulykát, mert ott van a begyiben.
Le is vágták abba a helybe, s hát ott volt a gyűrű. Meg is ajándékozta a király, de a leányát nem akarta hézza adni, s gondolkozott, hogy mivel foghatná meg ezt a szegényembert. Ahogy sétál a kertjében, hát ott szökdösik előtte egy pücsök. Hamar reatenyerelt, s megfogta, esszeszorította a markában. Hívatja Mátyást, s mondja neki, hogy ha kitalálja, mi van a keziben, akkor neki adja a leányát, de ha nem, akkor leütteti a fejit. Mátyás vakarja a fejit, ami még a nyakán volt, s azt mondja magában:
- Ej, te szegény Pücsök, most légy okos, mert igen kicsi helyre kerültél.
A király nem tudta, hogy az a szegényember neve, azt gondolta, hogy kitalálta, s meg nem foghatta, hogy honnét. Így nem volt mit csináljon, hozzáadta a leányát, csaptak egy nagy lakadalmat, s még most is élnek, ha meg nem hóttak, de lehet, ha eddig meghóttak.
(Ráduly János gyűjtése, Kibéd)

Íme a fenti hasonmása Italo Calvino gyűjtéséből. A parasztból lett csillagjós


Volt egyszer egy király, aki elvesztett egy értékes gyűrűt. Kereste itt, kereste ott, sehol sem találta. Kihirdette, hogy ha vajegy csillagjós meg tudná mondani, hol van, akkor egy életre gazdaggá tenné.
Volt egy nincstelen parasztember a szomszédban, aki sem olvasni, sem írni nem tudott, Garnello nevezetű.
- Vajon nehéz dolog csillagjósnak lenni? - kérdezte magában. - Meg akarom próbálni.
És elment a királyhoz
A király egy szóra felfogadta és bezárta egy szobában, hogy ott tanulmányozza tudományát. A szobában csak egy ágy és asztal volt, meg egy nagy csillagászati könyv, tollal, papírral, kalamárissal. Garnello leült az asztalhoz, és anélkül kezdett lapozni a könyvben, hogy bár egyetlen szót is értett volna, közben pedig a tollal jeleket pingált a lapra. Mivel nem tudott írni, nagyon furcsa jelek kerültek ki a keze alól. A szolgák, akik naponta kétszer jöttek be ételt hozni, bámulták, hogy milyen nagy bölcs ez a csillagjós.
Éppen ezek a szolgák voltak azok, akik ellopták a gyűrűt, és gyanúsnak tűntek a lapos pillantásaik Garnello számára, amelyeket rá vetettek minden alkalommal, mikor beléptek hozzá. Félni kezdtek a szolgák, hogy felfedezi őket, és igyekeztek jobban udvariaskodni, mint azelőtt, nagyobb figyelmet szentelve neki: - Igen, csillagjós úr! Parancsára, csillagjós úr!
Garnello, aki nem csillagász volt, hanem paraszt, és ezért huncut, azonnal arra gondolt, hogy a szolgáknak tudniuk kell valamit a gyűrűről. És arra gondolt, hogy félrevezeti őket.
Egy nap, amikor ebédet hoztak neki, elbújt az ágy alá. A szolgák közül az első ahogy belépett, senkit sem látott. Az ágy alatt Garnello erre hangosan azt mondta: „Ez egy!” A szolga ott hagyta a tányérját, és ijedten elsietett. A második szolga is megérkezett és meghallva azt a hangot, amely mintha a föld alól jött volna: - Ez kettő! - ő is elszaladt. Belépett a harmadik – És ez három! – hangzott, mire az is elszelelt.
A szolgák összedugták a fejüket: - Jaj, felfedeztek minket, ha a csillagjós megvádol minket a királlyal,
vesztünk! Végül úgy döntöttek, hogy elmennek a csillagjóshoz és beismerik a lopást. - Szegény emberek vagyunk - mondták neki -, és ha elmondja a királynak, amit felfedezett, végünk van.
- Itt van ez a zacskó arany! Kérem, ne áruljon el minket – szólt egyikük.
Garnello elvette az aranyat és így szólt: - Nem árullak el, de azt teszed, amit mondok neked. Fogjad a gyűrűt, és hagyjad, hogy az a pulyka, amely odalent van az udvaron, lenyelje. A többit bízd rám.
Másnap Garnello jelentkezett a királynál és elmondta, hogy hosszú tanulmányok után sikerült kiderítenie, hol van a gyűrű
- És hol van?
- Egy pulyka lenyelte!
A pulykát kibelezték és megtalálták a gyűrűt. A király gazdaggá tette a csillagjóst és a tiszteletére nagy ebédet adott a királyság összes grófjával, márkijával, bárójával és nagyságával. A sok étel között egy tányér garnélarák is került az asztalra. Tudni kell, hogy a garnélarák ismeretlen csemege volt abban az országban, és ez volt az első alkalom, hogy mint egy másik országbeli király ajándéka az asztalra kerülhetett.
- Te, aki nagy tudós, bölcs csillagjós vagy - mondta a király a parasztnak -, meg kell tudnod mondani annak az ételnek a nevét, ami itt van a tányéron. A szegény fickó még soha nem látott és nem hallott ilyen férgekről. És magában így panaszkodott félhangosan: - Ó, Garnello , Garnello ... most megjártad!
- Bravó! - mondta a király, aki nem tudta a paraszt valódi nevét. - Eltaláltad: ez garnélarák! Te vagy a világ legnagyobb csillagjósa…
(IL CONTADINO ASTROLOGO
C’era una volta un re che aveva perduto un anello prezioso. Cerca qua, cerca là, non si trova. Mise fuori un bando che se un astrologo gli sa dire dov’è, lo fa ricco per tutta la vita. C’era un contadino senza un soldo, che non sapeva né leggere né scrivere, e si chiamava Gambara. – Sarà tanto difficile fare l’astrologo? – si disse. – Mi ci voglio provare. E andò dal Re.
Il Re lo prese in parola, e lo chiuse a studiare in una stanza. Nella stanza c’era solo un letto e un tavolo con un gran libraccio d’astrologia, e penna carta e calamaio. Gambara si sedette al tavolo e cominciò a scartabellare il libro senza capirci niente e a farci dei segni con la penna. Siccome non sapeva scrivere, venivano fuori dei segni ben strani, e i servi che entravano due volte al giorno a portargli da mangiare, si fecero l’idea che fosse un astrologo molto sapiente.
Questi servi erano stati loro a rubare l’anello, e con la coscienza sporca che avevano, quelle occhiatacce che loro rivolgeva Gambara ogni volta che entravano, per darsi aria d’uomo d’autorità, parevano loro occhiate di sospetto. Cominciarono ad aver paura d’essere scoperti e, non la finivano più con le riverenze, le attenzioni: – Si, signor astrologo! Comandi, signor astrologo! Gambara, che astrologo non era, ma contadino, e perciò malizioso, subito aveva pensato che i servi dovessero saperne qualcosa dell’anello. E pensò di farli cascare in un inganno.
Un giorno, all’ora in cui gli portavano il pranzo, si nascose sotto il letto. Entrò il primo dei servi e non vide nessuno. Di sotto il letto Gambara disse forte: – E uno!- il servo lasciò il piatto e si ritirò spaventato. Entrò il secondo servo, e sentì quella voce che pareva venisse di sotto terra: – E due! – e scappò via anche lui. Entrò il terzo, – E tre! I servi si consultarono: – Ormai siamo scoperti, se l’astrologo ci accusa al Re, siamo spacciati. Cosi decisero d’andare dall’astrologo e confessargli il furto. – Noi siamo povera gente, – gli fecero, – e se dite al Re quello che avete scoperto, siamo perduti.
Eccovi questa borsa d’oro: vi preghiamo di non tradirci. Gambara prese la borsa e disse: – lo non vi tradirò, però voi fate quel che vi dico. Prendete l’anello e fatelo inghiottire a quel tacchino che c’è laggiù in cortile. Poi lasciate fare a me. Il giorno dopo Gambara si presentò al Re e gli disse che dopo lunghi studi era riuscito a sapere dov’era l’anello – E dov’è? – – L’ha inghiottito un tacchino. – Fu sventrato il tacchino e si trovò l’anello. Il Re colmò di ricchezze l’astrologo e diede un pranzo in suo onore, con tutti i Conti, i Marchesi, i Baroni e Grandi del Regno, Fra le tante pietanze fu portato in tavola un piatto di gamberi. Bisogna sapere che in quel paese non si conoscevano i gamberi e quella era la prima volta che se ne vedevano, regalo di un re d’altro paese. –
Tu che sei astrologo, – disse il Re al contadino, – dovresti sapermi dire come si chiamano questi che sono qui nel piatto. Il poveretto di bestie così non ne aveva mai viste né sentite nominare. E disse tra sé, a mezza voce: – Ah, Gambara, Gambara… sei finito male!- Bravo! – disse il Re che non sapeva il vero nome del contadino. – Hai indovinato: quello è il nome: gamberi! Sei il più grande astrologo dei mondo.)Hozzászólás
Egy mese két köntösben Kulcsar Eva máj 05 : 16:22 Válasz erre
Hozzászólás: 3835


A fenti mese önmagában is kedves élményt nyújt,
de ezzel a gyűjteményi felfedezéssel meglepő kincsként tárul elénk.

Érdekes a párhuzam, ami a népdalok esetében is épp ilyen gazdagon megtalálható.
Egy- egy népzenei találkozón különböző dalos csoportok más-más gyűjtésből hoznak csokrot, és olykor ráismernek a saját népdalukra, noha egy-egy szó, vagy kifejezés más szavakkal vagy az eltérő tájszólás szerinti kiejtéssel szólal meg.
Tisztelet és köszönet az értékes gyűjtés nyújtotta élményért!


Kulcsár ÉvaEgy mese két köntösben bigeszab máj 05 : 17:55 Válasz erre
Hozzászólás: 1595

Regisztrált: júl 25 : 09:13
Magam is meglepődtem, amikor elolvastam Italo Calvino meséjét.
Köszönöm a véleményedet!
Üdv: Szabolcs

bigeszabHozzászólás küldéséhez be kell jelentkezned. Jelentkezz be, vagy kattints ide a regisztrációhoz
Üdvözlet
Felhasználónév:

Jelszó:


Adatok megjegyzése

[ ]
[ ]

Online
Vendégek: 1
Tagok: 0

Tagok: 62
legújabb: ZsóFia

Chatbox
Üzenetek írásához regisztrált tagnak kell lenned - jelentkezz be, vagy regisztráljIsti
aug 05 : 09:46
Egy verset tettem fel és a gép többszörösen másolta(( törölni meg nem tudom,(((( vagy be tudok jönni az oldalra, vagy nem(((

Kulcsar Eva
aug 03 : 19:44
Remélem, be tudtok jelentkezni, bár kissé szokatlan jelenség fogad. Ha gondok lesznek, akkor a főadminisztrátor segítségét kérjük.

Kulcsar Eva
aug 03 : 19:43
Remélem, be tudtok jelentkezni, bár kissé szokatlan jelenség fogad. Ha gondok lesznek, akkor a főadminisztrátor segítségét kérjük.

Kulcsar Eva
jún 23 : 09:36

Isti
jún 22 : 17:24
Köszönjük a lehetőséget Jánosnak, hogy mi is kb 10 éve itt írhatunk, alkothatunk! az Ő kertjében! Isti

Kulcsar Eva
jún 12 : 10:16
A "BodóKert" létrehozásának időpontja: 2009 jún 09 volt. Immár, TIZENKÉT ÉVE! Tisztelet, köszönet és szeretettel teli emlékezet BODÓ JÁNOS-nak érte.

Isti
jan 06 : 19:52
Örömmel látlak kedves Évike

Kulcsar Eva
jan 06 : 16:27
"Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek között pedig legnagyobb a szeretet. " (Pál Korinthusbeliekhez írt I. level e 13. rész)


Isti
dec 30 : 20:03
Egy nyugodtabb kiegyensúlyozottabb új évet kívánok MINDENKINEK Isti:)

Isti
dec 24 : 09:28
Áldott ünnepet kívánok társaimnak és a kedves Olvasóknak Isti:)

nagyapó
szept 01 : 18:59
"asszem, úgy tudjuk őrizni emlékét, ha írunk sokat még Ide, tartozunk neki ezzel!"

Igen! Írni, írni, és írni!:!

Kulcsar Eva
szept 01 : 13:23
Igazak a szavaid, timetour.

timetour
aug 31 : 22:37
asszem, úgy tudjuk őrizni emlékét, ha írunk sokat még Ide, tartozunk neki ezzel!

timetour
aug 31 : 22:12
sajnálom, rég jártam erre.
de emlékét őrizzék a kertlakók, szeretném!

Isti
máj 21 : 10:55
Drága János! Köszönünk mindent,Azt is hogy itt lehettünk eme csodás kertben ,ahol gond nélkül alkothattunk, é s álmodhattuk az álmainkat ! Te fogtad össze ezt a kis de értékes kis közösséget! Álmod szép álmokat Isten kebelén!

Kulcsar Eva
máj 20 : 17:30
Tisztelettel közlöm a kedves BodóKerti tagokkal, hogy Bodó János, a web oldal megálmodója és hűséges résztvevője 2020. február 21-én elhunyt. Őrizzük meg az emlékét hozzá illő diszkrécióval, és nagy-nagy szeretettel!

Isti
ápr 10 : 08:22
Csendes, DE szép húsvéti készülődést kívánok kedves társak és kedves olvasóink!
Isti

Isti
márc 08 : 15:34
Fájdalommal telt szívvel olvasom soraidat! kedves nagyapó !Istenben reménykedve kívánok neked mielőbbi felépülést! Isti

nagyapó
márc 07 : 22:44
Rég jártam itt, és máshol - igaz barátok között - is régen.
Nagy utat jártam...
Belgyógyászattó l - urológián át - onkológiáig.
Nagy és nehéz út.:)

Kulcsar Eva
jan 04 : 16:54
Szeretetben gazdag boldog új évet kívánok minden kedves Kerti Tagnak.

Isti
jan 01 : 14:16
Köszönjük kedves Szabolcs! és viszont kívánjuk! Isti

bigeszab
jan 01 : 09:29
BOLDOG ÚJÉVET, kedves kertlakók!!heart

Isti
dec 27 : 10:53
Kedves János! Nagyon boldog névnapot kívánok a társaim nevében is!

Isti
dec 25 : 10:29
Kedves kert-társak és kedves olvasóink! Áldott ünnepet kívánok és egy új és békés évet sok szeretettel Isti

Isti
jún 10 : 12:03
Nagyon köszönjük drága Évike!
S köszönjük szeretetteljes munkáját mifelénk! Miértünk!
Áldott ünnepet mindenkinek!


Oldal létrehozási idő: 0.4328 másodperc, 0.2436 lekérdezési idő. Adatbázis lekérdezés: 47. Memória használat: 997,256b